Prisjustering Fysioterapeut

Från 1 januari 2023 höjs patientavgiften hos fysioterapeut till 330 kr, enligt indexuppräkning.

Samt att Högkostnadsskyddet höjs till 1300 kr.

Läs mer på 1177.se/patientavgifter