Prisjustering Fysioterapeut

Från 1 januari 2024 höjs patientavgiften hos fysioterapeut till 360 kr, enligt indexuppräkning.

Samt att Högkostnadsskyddet höjs till 1400 kr.

Läs mer på 1177.se/patientavgifter