FAQ

1. Högkostnadsskydd – frikort:

Högkostnadskortet/frikort gäller inte hos naprapat. Hos oss är vår fysioterapeut landstingsansluten (läs mer under punkt 2).

2. Högkostnadsskydd – frikort:

Vår fysioterapeut är landstingsansluten. När du betalat 1 150 kr i patientavgifter under en 12-månaders hos landstingsanslutna vårdinrättningar får du för perioden ett frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Är du under 20 år eller över 85 år är vården avgiftsfri. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte. Om du uteblir/avbokar sent från bokat besök debiteras du adminstrationsavgift 350 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

3. Information vi samlar in om dig/GDPR

Läs mer här, om hur vi samlar information om dig.

4. Hur bokar jag tid?

Lättast är via vår bokningsida. Men du kan även få kontakt med oss via info@elitrehab.se eller 060-740 66 60

5. Hur avbokar jag tid?

Enklast är att maila oss info@elitrehab.se annars får du ringa 060-740 66 60. Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök. Lättast via vår mail: info@elitrehab.se

6. Uteblivet besök

Uteblivna besök debiteras fullt. Avgift för uteblivet besök hos fysioterapeut ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort hos fysioterapeut eller privatsjukvårdsförsäkring gäller inte som betalning vid uteblivet/sent avbokat besök.

7. Det finns inga bokningsbara tider hos fysioterepeut.

Då trycket ofta är högt hos fysioterapeuter som är landstingsanslutna så är bokningssidan ibland/oftast stängd för bokningar hos oss. Det är då lättast om du skickar ett mail till daniel.kibe@elitrehab.se eller karin@elitrehab.se . Därefter blir du satt på en väntelista och kontaktas när tider öppnas upp för nybesök. Vi rekommenderar dock att du bokar ett besök hos någon av våra naprapater så du snabbt kan för att få en adekvat bedömning och behandling av just ditt besvär! Om du senare ska till fysioterapeut så fixar vi givetvis det.

8. Föreläsning/utbildning

Vi offererar utifrån erat önskemål. Maila info@elitrehab.se