FAQ

1. Högkostnadsskydd – frikort:

Högkostnadskortet/frikort gäller inte hos naprapat. Hos oss är våra fysioterapeuter regionsanslutna (läs mer under punkt 2).

2. Högkostnadsskydd – frikort:

Våra fysioterapeuter är regionsanslutna. När du betalat 1 400 kr i patientavgifter under en 12-månaders hos regionssanslutna vårdinrättningar får du för perioden ett frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Är du under 20 år eller över 85 år är vården avgiftsfri. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte. Om du uteblir/avbokar sent från bokat besök debiteras du adminstrationsavgift 350 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

3. Information vi samlar in om dig/GDPR

Läs mer här, om hur vi samlar information om dig.

4. Hur bokar jag tid?

Lättast är via vår bokningsida. Men du kan även få kontakt med oss via info@elitrehab.se eller 060-740 66 60

5. Hur avbokar jag tid?

Enklast är att maila oss info@elitrehab.se annars får du ringa 060-740 66 60. Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök. Lättast via vår mail: info@elitrehab.se

6. Uteblivet besök

Uteblivna besök debiteras fullt. Avgift för uteblivet besök hos fysioterapeut ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort hos fysioterapeut eller privatsjukvårdsförsäkring gäller inte som betalning vid uteblivet/sent avbokat besök.

7. Det finns inga bokningsbara tider hos fysioterepeut.

Då trycket ofta är högt hos våra fysioterapeuter som är regionsanslutna så är bokningssidan ibland/oftast stängd för bokningar hos oss. Det är då lättast om du skickar ett mail till daniel.kibe@elitrehab.se eller karin@elitrehab.se . Därefter blir du satt på en väntelista och kontaktas när tider öppnas upp för nybesök. Vi rekommenderar dock att du bokar ett besök hos någon av våra naprapater så du snabbt kan för att få en adekvat bedömning och behandling av just ditt besvär! Om du senare ska till fysioterapeut så fixar vi givetvis det.

8. Föreläsning/utbildning

Vi offererar utifrån erat önskemål. Maila info@elitrehab.se

9. Friskvård hos Naprapat

”Naprapat Friskvård” hos ElitRehab är så nära naprapatbehandling du kan komma med dina friskvårdspengar. Vi har i dag samarbete med friskvårdspartnern ePassi. Om ni inte är anslutna till ePassi, får du själv betala och lämna in kvittot till din arbetsgivare eller så kan vi fakturera arbetsgivaren efter överenskommelse. 

Friskvårdsbidrag

En legitimerad naprapat arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig. Här kan du läsa mer om friskvårdsbidrag.

Vad säger Skatteverket? 

Så här säger skatteverket om vilka aktiviteter som innefattas av friskvårdsbidrag. 

”Utöver aktiviteter med motionsinslag omfattar skattefriheten även viss annan friskvård som inte innebär motion. Det kan vara olika typer av behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet (till exempel massage, akupunktur och örtbad) men även tekniker och terapi som avser kroppshållning och rörelsemönster (till exempel balansträning). Skattefriheten omfattar också behandlingar som är bra för viktnedgång eller rökavvänjning samt profylaxkurs för blivande föräldrar.”

”Det är upp till arbetsgivaren att bestämma om hen vill erbjuda sina anställda personalvårdsförmåner i form av motion eller annan friskvård, och om det ska ske genom naturaförmån eller genom friskvårdsbidrag. Det är också upp till arbetsgivaren att bestämma vilka aktiviteter, inom ramarna för lagstiftning och praxis, som hen vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att arbetsgivaren ska godkänna en viss aktivitet.

Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningarna för skattefrihet är uppfyllda och att aktivitetens friskvårdsinslag tydligt framgår av underlaget.”

Vill du lära dig mer om friskvård och skatter, klickar du här.